TOP termékek

Tanúsítvány

SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Hair-Line Kft. Általános Szerződési Feltételeit nyomtatható formában az alábbi linkre kattintva érheti el. LINK
Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a shop.barbaitaliana.hu weboldalunkon működő webshopunkban történő vásárlásuk során adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre Ön és a HAIR-LINE Fodrászcikk és Biokozmetikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: HAIR-LINE Kft.) között mellyel összefüggésben a Szerződés tartalmát, így a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, az Önt és a HAIR-LINE Kft.-t megillető jogokat és kötelezettségeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.
Mindezért kérjük, hogy mielőtt web-shopunkban a kosárba rögzített termékek megrendelését véglegesíti, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot tekintettel arra, hogy a megrendelés véglegesítésével a jelen ÁSZF tartalmát elfogadja.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.
Kérjük, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelés elküldése előtt az „elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót” jelölőnégyzet pipálása azt jelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat Ön a vásárlást megelőzően megismerte és az abban foglalt rendelkezéseket és tájékoztatásokat kifejezetten elfogadta.

Jelen ÁSZF egyidejűleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak is minősül.

1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Eladó, vagy Vállalkozás: HAIR-LINE Kft.
Cégjegyzékszáma: 13-09-171585,
székhelye: 2045 Törökbálint, Jázmin utca 1.,
Üzlet: 1072 Budapest, Klauzál tér 15.
Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 7:00-tól 15:30, Pénteken: 7:00-14:30, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az üzlet zárva tart.
adószáma: 10869048-2-13,
Bankszámlaszáma: 11707024-20324108-00000000
Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.

Vevő/Ön: a honlapunkon működő webshopon, vagy e-mailen keresztül a megrendelés véglegesítésével vételi ajánlatot tevő, illetve szerződést kötő személy.
Felek: Eladó és Vevő
Honlap: a shop.barbaitaliana.hu weboldal, amelyen a webshop működik.
Szerződés: a Felek között a Honlap és/vagy elektronikus levelezés (e-mail) igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők között létrejött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely a felek távollétében, szerződés megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas. Ilyen eszköz különösen a Honlap, e-mail, vagy a telefon.
Termék: minden olyan az Eladó által értékesítésre szánt birtokba vehető ingó dolog, amely a Honlap kínálatában szerepel.
Tartós fogyasztási cikk: a jelen ÁSZF vonatkozásában az olyan nem kozmetikai Termék, amelynek rendeltetése a Termák állagának sérelme nélküli hosszabb időre szóló használat.
Gyártó: A Termékeket előállító jogi személy, amely az adott Terméken lévő terméktájékoztatón a Termék gyártójaként feltüntetésre került.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Hibás termék: a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Magatartási kódex

Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

2. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF a Honlapon elérhető Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki. Vevő a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a megrendelés véglegesítése során az ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával pedig elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és így az ÁSZF a Felek között létrejövő szerződés részét képezi. A megrendelés véglegesítése, illetve az ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásának hiányában a Szerződés nem jön létre.

3. A Termékek árai

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egységára bruttó (vagyis Áfával növelt) értékben. Vevő tudomásul veszi, hogy az árak tájékoztató jellegűek. Eladó az árváltozás jogát fenntartja.

4. Felelősség a Vevő által megadott adatok valódiságáért

Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerültek bevitelre, figyelemmel arra, hogy a Vevő által megadott adatok alapján kerül a Termék számlázásra, valamint szállításra is. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Eladó kifejezetten felhívja a Vevők figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy az e-mail postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

5. A megrendelés menete, a rendelés véglegesítése

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 2. Amennyiben a Honlapon fellelhető valamely terméket meg kívánja vásárolni, úgy a kiválasztott termékre, vagy az ahhoz kapcsolódó „kosárba” gombra történő kattintással a kiválasztott terméket a virtuális kosárba helyezheti. Vásárlás közben a kosár tartalmát megtekintheti, a kiválasztott tételeket módosíthatja, mennyiségeket törölhet, vagy hozzáadhat értelemszerűen az ilyen műveleteket lehetővé tevő gombokra való kattintással.

 3. Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELÉS” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

 4. A pénztárban összesítőt kap a kosár tartalmáról, a fizetendő összegről, és ha mindent rendben talál, a fizetési mód, és a szállítási cím megadása, valamint a jelen ÁSZF elolvasását követőn az „elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” jelölőnégyzet pipálása után a "Megrendel " gomb megnyomásával küldheti el a megrendelését.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházunk által a megrendelés elküldésekor generált sorszámon és azonosító alatt a szerződést iktatjuk. A rendelés azonosítóját az Ön megrendelését visszaigazoló e-mailben találja.

6. A szerződés létrejötte

A Vállalkozás és a Fogyasztó között érvényes, a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet szerinti távollevők között megkötött szerződés a webshop kosár/pénztár aloldalról egy kattintással elküldött megrendelésnek a Vállalkozás által e-mailen megküldött megrendelés visszaigazolásával jön létre.

A megkötött szerződés tartalma a Vállalkozás által e-mailen megküldött visszaigazolással kerül átadásra.

 1. Ön a megrendelését követően az Eladótól automatikus visszaigazoló e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.

 2. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 3. Hibás áron történő vagy készlethiányos termékekre ajánlattételt a rendszer automatikusan elfogad, azonban ebben az esetben mindez nem minősül az ajánlat elfogadásának, hanem a jelen általános szerződési feltételek – hibás áron történő ajánlattétel esetén – 8. pontjában foglaltak, készlethiányos termék esetében pedig a 9. pontban foglaltak alkalmazandóak. Ha az Ön ajánlatát részben vagy egészében nem tudjuk elfogadni bármilyen ok miatt arról 3 munkanapon belül az Ön által megadott e-mailcímre tájékoztatást küldünk.

7. Fizetés

Eladó fenntartja a jogot, hogy megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előre történő fizetéshez kösse. A megrendelt termékek ellenértékét a megrendelés elküldése előtt lehetővé tett fizetési módok kiválasztásának megfelelően az alábbiak szerint egyenlítheti ki:

 • Online bankkártyás fizetéssel a Borgun hf. biztonságos fizetési felületén.
 • Házhozszállításkor a GLS futárszolgálat munkatársánál, tehát utánvéttel készpénzben.
 • A Hair-Line Kft. 1072 Budapest, Klauzál tér 15. szám alatti üzletében bankkártyával, vagy készpénzben az üzlet nyitvatartási idején belül. (Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 7:00-tól 15:30, Pénteken: 7:00-14:30, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az üzlet zárva tart)

8. Hibás ár

Eladó törekszik arra, hogy a webshopban lévő Termékek ára helyesen kerüljön feltüntetésre, azonban még a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat, hogy a Honlapon, illetve a webshopban hibás ár szerepel egy adott Termékhez kapcsolódóan.

Hibás árnak minősül különösen a Termék közismert, vagy a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő ár. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron az Eladó nem köteles elfogadni, illetőleg Eladó a hibás áron nem köteles a Terméket értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén a szerződés nem jön létre. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron azonban nem köteles szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között és amennyiben a Termék vételárát a hibás áron már kiegyenlítette, úgy Eladó a fizetett összeget késedelem nélkül visszautalja a Vevő részére. Amennyiben az Eladó által közölt helyes áron Ön az Eladó viszontajánlatát elfogadja, úgy a szerződés a helyes áron létrejön.

9. Készlethiányos, megszűnt termék

Előfordulhat, hogy a Honlapon, illetve a webshopban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy időlegesen készlethiány áll fenn. Erre az esetre az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg késedelem nélkül visszautalásra kerül a Vevő részére.

10. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított 4-10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján az Eladó előre jelzi. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

11. Termékek átvétele

A Termékek átvétele házhoz szállítással, vagy személyesen Hair-Line Kft. 1072 Budapest, Klauzál tér 15. szám alatti üzletében nyitvatartási idején belül lehetséges.

A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak, Ön az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja.

A termék átadását a futárszolgálatnak az Eladó email-ben jelzi Ön felé.

12. A szállítás költségei

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. Eladó bizonyos értéket képviselő megrendelés esetén a kiszállításért külön díjat nem számít fel. Az ingyenes kiszállításhoz szükséges mindenkori megrendelési összeghatárra vonatkozóan Eladó a Honlapon, illetve a webshopban egyértelmű tájékoztatást ad.

13. A kézbesítési cím korlátai

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.

14. Átvételre való jogosultság vélelme

Amennyiben a Terméket nem Ön veszi át, úgy a megadott szállítási címen történő átvétel esetében Eladó a termék átvételekor eljáró személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

15. Vevő kötelezettségei a Termék(ek) átvétele során

Vevő köteles a Termék(ek) átvételekor a csomag(ok) sértetlenségét, kiszállítás esetén ezt meghaladóan a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, aláírni és átadni azt a kiszállítást végző futárszolgálat átvételkor jelen lévő munkatársának. Átvétel után a Vevő köteles haladéktalanul, még az üzletben, kiszállítás esetén pedig a Futár jelenlétében ellenőrizni a csomag tartalmát aszerint, hogy egyezik-e a számlán szereplő tételekkel illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel az általa megrendelt és kiegyenlített Termékek és az átvett Termékek között, úgy köteles azt nyomban jelezni az Eladó részére, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átadás-átvételkor a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket az Eladó hiánytalanul átadottnak tekinti.

Hibás szállítás esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.

16. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban az Eladó tájékoztatást ad, valamint a Termék a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően magyar nyelvű terméktájékoztatóval rendelkezik. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük vegye fel az Eladóval a kapcsolatot a honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén.

A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

17. Fogyasztónak minősülő Vevőt megillető elállási/felmondási jog


17.1. A Vevő fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva vásárol az Eladótól.


Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás, vagy felmondás joga.Az elállási/felmondási jog gyakorlásáról az alábbiakról tájékoztatjuk:

 • A fogyasztó vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • Elállási jog indokolás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható;
 • Az elállási/felmondási határidő
  • általában az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 • Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a bontatlan és sértetlen elállással/felmondással érintetett termékkel együtt köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
  Hair-Line Kft. üzlete: 1072 Budapest, Klauzál tér 15. Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 7:00-tól 15:30, Pénteken: 7:00-14:30, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az üzlet zárva tart.
 • Fogyasztó az elállási/felmondási nyilatkozatát a 17.2. pontban jelzett 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta alapján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

 • Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege a termék értékesítése során az Ön részére átadott számlán a „házhozszállítás díja” tételhez rendelt összeggel megegyező összeg.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


17.2. Elállási nyilatkozat minta:

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez (kivonat)


„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Hair-Line Kft.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”


17.3. A Fogyasztó elállási jogának kizártsága

Nem gyakorolhatja elállási jogát a Fogyasztó a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bek. e) pontjában meghatározottak esetén, vagyis „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”.


17.4. A fogyasztó elállási jogának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen tájékoztató 17.1. pontjában meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Érvénytelen a Fogyasztó elállási joga abban az esetben, amennyiben az Eladó azt észleli, hogy a visszaküldött termék bontott, illetőleg annak használatát már megkezdték, vagy beltartalma megváltozott, különösen, de nem kizárólagosan a termék beltartalmát idegen anyaggal felhígították, vagy kicserélték.


17.5. Az Eladó kötelezettsége fogyasztó elállása esetén

Visszaigazolási kötelezettség:
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Visszatérítési kötelezettség:
Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

Fogyasztói elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Amennyiben a Fogyasztó készpénzben, vagy azzal egy tekintet alá eső fizetési móddal teljesített, úgy a Fogyasztó köteles lehetővé tenni, hogy az Eladó ilyen módon vissza tudja fizetni a vételárat. Amennyiben ezt a Fogyasztó elmulasztja az az Eladó egyidejű késedelmét kizárja. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.


17.6. Az Eladó visszatartási joga

Az Eladó mindaddig visszatarthatja az elállás folytán visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket bontatlanul vissza nem szolgáltatta az Eladó részére, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket az Eladó nem fogad el.


17.7. A fogyasztó visszaszolgáltatási kötelezettségének módja elállása, vagy felmondása esetén

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a bontatlan terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 15 napon belül futárszolgálat, vagy postai csomagszolgáltatás igénybe vétele útján, a termék sérülésmentességét biztosító csomagolásban az Eladó 1072 Budapest, Klauzál tér 15. sz. üzletcímére visszaküldeni, vagy személyesen az Eladó Üzletében nyitvatartási időben átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó köteles viselni.

18. Szavatosság és jótállás


18.1. Kellékszavatosság

Eladó hibás teljesítése esetén a fogyasztónak minősülő Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az alábbiak szerint:
kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy (tartós fogyasztási cikk esetében) a hibát a vállalkozás költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni. A szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl – amennyiben pedig a termék szavatossági ideje ennél rövidebb, a termék szavatossági idején túl – kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben igazolja, hogy a terméket hat hónapon belül az Eladó biztosította. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


18.2. Termékszavatosság

Vevő a Termék hibája esetén – választása szerint – a kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Vevő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül, amennyiben pedig a Termék szavatossága ennél rövidebb, legfeljebb a Termék szavatossági idejéig érvényesítheti. E határidő elteltével Vevő a termékszavatossági jogosultságát elveszti.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


18.3. Kellékszavatosság és termékszavatosság egyidejű gyakorlásának kizártsága

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. A Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.


18.4. A Vevő termék-minőség megőrzési kötelezettsége

Vevő köteles a Terméket fénytől és hőtől távol tartani, ellenkező esetben a Termék minősége fokozott romlásnak indulhat, mely esetben Vevő a szavatossági jogait elveszíti.


18.5. Hibás termék vizsgálat céljából történő visszaszolgáltatása

A fogyasztó köteles az általa hibásnak vélt terméket az Eladó 1072 Budapest, Klauzál tér 15. sz. alatti üzletcímére védett csomagolásban a hiba leírásával együtt megküldeni, vagy a hiba közlésével a 1072 Budapest, Klauzál tér 15. sz. alatti üzletben nyitvatartási időn belül átadni. Ez utóbbi esetben a fogyasztó által előadott hibáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A hibásnak vélt termék átadását követő 30 napon belül Eladó a Terméket megvizsgáltatja és annak eredményétől függően dönt a hibás termék elismerése vonatkozásában. A vizsgálat ideje alatt az Eladó nem köteles a hiba orvoslására.

Egyebekben az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a lehetővé tett legrövidebb időn belül teljesítse.

Amennyiben a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a kellékszavatossági időszak, vagy a jótállás teljes időtartama alatt a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy a kifogásolt hibát a fogyasztó okozta (például a nem rendeltetésszerű használattal), úgy a hibás teljesítési vélelemre tekintettel ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei a következők:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek


18.6. Jótállás

Vállalkozás az általa forgalmazott tartós fogyasztási cikknek minősülő fogyasztó számára értékesített termékek hibátlanságáért jótállást vállal a következők szerint:
A jótállási idő

 • a 10.000 – 100.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 1 év
 • a 100.001 – 250.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 2 év
 • a 250.000,- Ft. eladási ár feletti termékek esetében 3 év

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Fogyasztónak nem minősülő vevő vásárlása esetén Eladó a 100.000,- Ft. eladási árat meghaladó termékekre vonatkozóan 2 év jótállást vállal, mely jótállási határidő elmulasztása szintén jogvesztéssel jár. Fogyasztónak nem minősülő vevő jótállási igényét a termék számlájával érvényesítheti.

A jótállási idő a Vállalkozástól megvásárolt Termék vételárának kifizetésével és a termékek átvételével kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Nem tartozik jótállás alá az a hiba, amit a Fogyasztó saját maga a termék mozgatása során vagy annak szakszerűtlen használatával okozott. Így, ha a hibát:

 • a szakszerűtlen üzembe helyezés
 • a nem rendeltetésszerű használat
 • a helytelen tárolás és kezelés
 • elemi kár, természeti csapás okozza.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A termék átvételétől számított jótállási időn belül Ön választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem tudja teljesíteni, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.


Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék az első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.


A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre. Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, köteles a terméket kicserélni.


A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.


A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.


A jótállásból eredő jogok a rendelkezésre bocsátott jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.


A fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.


Vállalkozás a jótállási jegyet a termék átadásakor papír alapon, vagy elektronikusan a Fogyasztó által a regisztráció, illetve vásárlás során megadott e-mail címre történő megküldésével bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Mentesül a vállalkozás jótállási kötelezettsége alól akkor is amennyiben megállapítható, hogy a terméket a jótállási idő alatt vállalkozás eszközeként használták.


Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék-, és termékszavatossági függetlenül megilletik.

19. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa bármely okból visszaküldött, vagy visszaszolgáltatott termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készít az Eladó a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

Minőségi kifogások esetén Gyártó szakvéleményét a felek elfogadják. A szakvélemény beszerzésének a költségeit az a fél köteles előlegezni, aki a kifogást előterjeszti, és az a fél viseli, aki alaptanul hivatkozott minőségi problémára. Amennyiben a minőségi kifogás alapos, a szakvélemény költségeit az Eladó viseli.

20. Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségek valamelyikén terjesztheti elő:
Vevőszolgálati iroda helye: 1072 Budapest, Klauzál tér 15.
Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 7:00-tól 15:30, pénteken: 7:00-14:30.
E-mail: info[kukac]hairline.hu

Bejegyzési lehetőség a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (1072 Budapest, Klauzál tér 15.) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol feltéve, hogy Vevő a bejegyzés során az ehhez szükséges elérhetőségét közölte.

Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy azt e-mailben megküldi.

21. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
  Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 2. Békéltető testület.
  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségen:
  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 3. Bírósági eljárás.
  Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

23. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) vonatkozó rendelkezés alapján a Honlap és a rajta megjelenített termékek, terméklogók szerzői műnek minősülnek, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll Tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegek számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható.

24. A webshoppal kapcsolatos digitális adattartalom működése, védelmi intézkedések.

A Hair-Line Kft. a WebShop üzemeltetésére szolgáltatót vesz igénybe.
Szolgáltató neve UNAS Online Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-015594)

A Szolgáltató a szolgáltatásokat általa biztosított szervereken nyújtja. A Szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás keretében a Szolgáltató a szolgáltatásokat kiszolgáló hardver és szoftver elérését szavatolja. A rendelkezésreállás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama. A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

25. Amennyiben a Honlap használatával, vagy a webshop kezelésével kapcsolatban Önnek bármilyen segítségre lenne szükséges, úgy a Honlap, illetve a webshop használatáról kollégáink állnak szíves rendelkezésére munkanapokon 8:00-14:30 között a következő elérhetőségek valamelyikén:


E-mail: info[kukac]hairline.hu
telefon: +36-30/550-0649

26. Nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződésre és a Felekre értelemszerűen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak:


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy érvénytelen, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

27. A jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényes. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket, illetve visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Hair-Line Kft. Adatkezelési tájékoztatóját nyomtatható formában az alábbi linkre kattintva érheti el. LINK

HATÁLYBA LÉPÉS:

2019. szeptember 2.

1. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: HAIR – LINE Kft.
Cím 2045 Törökbálint, Jázmin utca 1.
Adatkezelő képviselője: Hansági-Bozsó Orsolya, ügyvezető
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem[kukac]hairline.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. ADATKEZELÉS CÉLJA

2.1 Webshop szolgáltatás nyújtása szerződött partnerek, regisztrált személyek számára:

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése,
Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása,
Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése,
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés,
Korábbi vásárlások nyilvántartása
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • IP cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása szerződött Partnerek számára regisztráció nélkül a webshopban, vagy az Adatkezelő értékesítési hálózatán keresztül, vagy az Adatkezelő üzletében

A vevő adatainak, jogi személy esetében a kapcsolattartó adatainak kezelése a webáruházban a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, az adatkezelő értékesítési hálózatán keresztül vagy bolti vásárlás során a Vevő azonosítása, a többi vevőtől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, Korábbi vásárlások nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Ip cím (Csak web)
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

2.3 Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, Ajánlatkérés kezelése

A www.hairline.hu weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van a Hair-Line Kft-vel felvenni a kapcsolatot.
Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére, vagy a kereskedő ügynök részére érkező kérdéseket, ajánlatkéréseket az Adatkezelő nyilvántartja annak érdekében, hogy megválaszolhassa, illetve kérésére ajánlatot küldhessen.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: amennyiben szerződés közöttünk nem jön létre az ajánlatkérés következményeként, a megadott adatok az ajánlat érvényességi időszaka lejáratának időpontjától számított elévülési idő (5 év) elteltével törlésre kerülnek. (Ennek oka az, hogy amennyiben az ajánlatkérés kapcsán bármilyen jogvita adódik, lehetőséget kell biztosítani a bizonyítási eljárásra esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban.) Az ajánlat érvényességi idejének lejáratát követően Adatkezelő csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet rajtuk nem végez.
Közvetlen megkeresés esetén Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag szerverünkön tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz ez esetben kizárólag az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá.

2.4 Megrendelés Kezelés

Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • Ip cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

2.5 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvénynek való megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Állandó lakcím
 • E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

2.6 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára


 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • vásárlói elégedettség-felmérés
 • meghívás marketing rendezvényre
 • eDM (hírlevél), esetlegesen telefonos megkeresés telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett a hírlevélre írásban, emailben, weboldalon link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az akciókról és új termékinformációkról
Adatkezelés tervezett határideje: Az érintettnek a hírlevélről való leiratkozásáig.

2.7 VIP csoport nyilvántartása kezelése

 • A vásárlás nyilvántartása
 • Egyedi kedvezmények nyújtása
 • Születésnapi ajándékkupon biztosítása
 • eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett írásban, e-mailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Tagság kezdetének dátuma
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk
 • Születési dátum
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kedvezmények igénybevételének meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.8 Megrendelések kiszállítása

 • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
 • Csomagpontra történő kiszállítás
Adatkezelés jogalapja természetes személyek esetében: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani.
Adatkezelés jogalapja jogi személyek esetében: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítésekor a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja
Ingyenes szállítás
A mindenkori szerződési feltételekben meghatározott összeg feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes, amely egy automatikus döntéshozatal következménye az érintettre. Az automatizmus a személyes adatok kezelésére nincs hatással.

2.9 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

A Adatkezelő bolthálózatában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
 • Aláírás tényének rögzítése

2.10 Csomagpont üzemeltetése

az Adatkezelő (Hair-Line Kft.) üzlete: 1072 Budapest, Klauzál tér 15.
Célja a vevők által igénybe vett szállítási szolgáltatások teljesítés érdekében a csomagok felvétele és kiadása a címzettek számára, amennyiben a vevők a csomag átvételének ezt a módját választják.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – a szerződés teljesítése érdekében
Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése
A kezelt adatok köre:
 • NÉV
 • Cím
 • Csomagszám

2.11. A szolgáltatással kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, kivizsgálása a web-shop szolgáltatással összefüggő esetleges csalások, visszaélések megelőzése, azok felderítése és kivizsgálása, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás megindításához szükséges bizonyítékok rendelkezésre állása érdekében

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, a web-shop által rögzített adatok
A kezelt adatok köre: minden olyan adat, amely a web-shopot, vagy a weboldalt ért támadás, vagy a web shop használatával kapcsolatos visszaélés, vagy csalás során felhasználtak, vagy azzal összefüggésben előállt
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke web shop esetleges szabálytalan, vagy visszaélésszerű használatának megelőzése, vagy a szabálytalanság feltárása, vagy az Adatkezelő üzleti titkait, jó hírnevét, vagy vagyonát veszélyeztető, vagy sértő szabálytalanságok megelőzése, vagy felderítése.
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év. Szabálytalanság észlelése esetén az ügy alapjául szolgáló eljárás befejezését követő 5 év.

2.12. Az esetleges igényérvényesítés, vagy az Érintett felhasználó által esetlegesen kezdeményezett hatósági eljárásban, vagy jogvitában az Adatkezelő védekezése.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, a web-shop által rögzített adatok
A kezelt adatok köre: minden olyan adat, amely a web-shopot, vagy a weboldalt ért támadás, vagy a web shop használatával kapcsolatos visszaélés, vagy csalás során felhasználtak, vagy azzal összefüggésben előállt.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke az Adatkezelőnek az Érintett felhasználóval szembeni esetleges igényérvényesítése során a bizonyítás, vagy az Érintett felhasználó által esetlegesen kezdeményezett hatósági eljárásban, vagy jogvitában az Adatkezelő védekezésének sikerességéhez fűződő érdekben rejlik.
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év. Jogvita, hatósági eljárás, vagy igényérvényesítés esetén pedig az ügy alapjául szolgáló eljárás befejezését követő 5 év.

3. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelés céljának, különösen a webshopon keresztül történő vásárlás meghiúsulása.

4. Érintettek köre

A www.barbaitaliana.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.
Üzletünkben történő személyes vásárlás, vagy termékátvétel esetén: Üzletünkben a vásárló, vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, ide értve a jogi személyek nevében eljáró természetes személyeket is.

5. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadása kötelező, az adatkezelő csillag (*) megjelenítéssel jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak! Ennek megfelelően kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, úgy a lehetővé tett legrövidebb időn belül megtesszük az ilyen adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre (adatfeldolgozó/végzett tevékenység):
 • Tárhely szolgáltató: ProfiTárhely Kft. (Cégjegyzékszám: 03-09-121889) – Fájlszerver üzemeltetése és biztosítása;
 • WebShop/tartalom szolgáltató: UNAS Online Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-015594) – a WebShop üzemeltetése és biztosítása.
 • Könyvelő iroda: MOBILKONT Kft. (Cégjegyzék szám: 13-09-086253) – Számlák könyvelése
 • Posta: Magyar Posta Zrt. (Cégjegyzék szám: 01-10-042463) – Levél és csomagküldés
 • Logisztika: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Cégjegyzék szám: 13-09-111755) – Levél és csomagküldés, utánvétkezelés
 • Online fizetés: B-Payment Zrt. (Cégjegyzék szám:01-10-047882) – Borgun online fizetési rendszer biztosítása

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az érintett által megadott adatokat Adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók részére is az adatok kizárólag célhoz kötötten kerülhetnek átadásra.

Minden érintett Felhasználó a saját kezelt adatai vonatkozásában bármikor, korlátozásmentesen az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a 10. pontban foglaltak szerint.

9. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem a saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles, de a megadott adatok valódiságának vizsgálatára nincs is módja. Adatkezelő felhívja ezért a figyelmet arra, hogy amennyiben nem valódi, illetve valódi, de olyan személyes adatok kerülnek átadásra az Adatkezelő részére, amelyekhez az érintett nem járult hozzá és emiatt az Adatkezelővel szemben bárki, bármely okból igényt érvényesít, úgy azt illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább hárítja.

10. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára, melynek során
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

10.1 A tájékoztatás költsége

A Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér kétszeresének órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

10.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozódásra vagy az Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

10.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12. Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

12.1 Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.


 

12.2 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 

12.3 Az érintettek köre:

A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 

12.4 Az adatkezelés célja:

a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 

12.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

c_i session: felhasználónév, e-mail cím - azonosításhoz a belépésnél - 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik,
chates username: 10 év után törlődik,
kedvenc termékek: 10 év után törlődik,
php session id: böngésző bezárásával törlődik.
 

12.6 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 

12.7 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 

12.8 Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

13. Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

14. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

15. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

16. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: https://help.opera.com/en/latest/
IOS: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szolgáltatók tájékoztatóikat a fenti linken olvashatókhoz képest bármikor jogosultak módosítani, illetve azt nem kötelesek magyar nyelven közzétenni.

17. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

18. Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

19. Fogalommeghatározások:

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;